[Android] Mất ID cũ của iKara phải làm sao?

Chào các bạn

Một lỗi iKara đang hay bị mà mọi người hay gặp gần đây. Mọi người đăng nhập vào có id mới, không phải id cũ của iKara nữa.

Vậy nên, iKara đã cập nhật bản mới 6.1.2 có nút để giúp các bạn lấy lại ID cũ.

 

Chúc các bạn vui với iKara