[Android] Tại sao giờ Yokara lại giống iKara???

Chào các bạn!

Như các bạn đã biết, yokara là ứng dụng hát karaoke hát trên nền beat từ youtube. Từ những phiên bản đầu thì beat youtube thường nằm ở màn hình đầu tiên khi vào yokara để tiện cho các bạn sử dụng. Nhưng chính sách hiện tại của youtube đang hạn chế ứng dụng sử dụng tài nguyên của nó. Vậy nên, nhiều lúc các bạn sẽ bị lỗi “Không thể phát beat. Vui lòng thử lại”.

Ở phiên bản từ 6.6.7, bên mình đã sửa lại một chút để ko còn lỗi “Không thể phát beat. Vui lòng thử lại” như sau:

  • Những tài khoản nào chưa đăng nhập hoặc đăng nhập rồi nhưng có cấp bậc là 1 thì sẽ dùng beat ikara nhé.
  • Những tài khoản đã đăng nhậpcấp bậc từ 2 trở lên thì sẽ dùng beat youtube nhé