Thay đổi giờ bảng xếp hạng

Xin thông báo tới tất cả thành viên iKara và Yokara, các thay đổi như sau:

1. Để tiện cho việc theo dõi Bảng xếp hạng, tất cả bảng xếp hạng sẽ đổi giờ kết sổ sang 21:00 giờ Việt Nam

2. Bài thu đạt giải 1 BXH bài thu sẽ được thông báo trang trọng cho tất cả các thành viên của iKara và Yokara

3. Các thành viên đạt top 10 của bảng xếp hạng bài thu sẽ được ban quản trị tặng các phần quà hấp dẫn, giá trị.